Politica de confidentialitate

        Asociația care administrează site-ul eaglescluj.ro, se numește ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ, cu sediul social la adresa Str. Septimiu Albini, nr. 139-141, sc. 3, ap. 42B, Cluj-Napoca, Județ Cluj, înregistrată la Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 164 la data de 29.09.2021.

        Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

        Informațiile înregistrate sunt destinate numai utilizării de către operator. Primirea informațiilor despre produsele, serviciile etc oferite de ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ prin intermediul site-ului eaglescluj.ro poate fi opțională, site-ul asigurând utilizatorilor posibilitatea de a opta în acest sens.

        Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul social al societății – Str. Septimiu Albini, nr. 139-141, sc. 3, ap. 42B, Cluj-Napoca, Județ Cluj sau prin expedierea acesteia la următoarea adresă de e-mail contact@eaglescluj.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi furnizate unei terțe părți de pe teritoriul României sau de pe teritoriul altui stat.

        Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

        Observație:

  • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

  • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

        ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ nu va dezvălui în nici un caz nicio informație niciunui terț și niciunei entități fără consimțământul prealabil al clientului respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ poate dezvălui astfel de informații numai în conformitate cu legislația în vigoare. Dacă și când autoritățile competente și/sau organele legislative sau executive care au jurisdicție asupra ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ solicită dezvăluirea informațiilor și datelor privind clienții, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ va pune la dispoziție aceste informații numai în limita autorizațiilor relevante și în măsura permisă de lege.

        ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ nu solicită și nici nu poate fi responsabilă de informațiile cu caracter personal postate în mod deliberat pe alte pagini ale site-ului, altele decât pagina de înregistrare în cont sau pe paginile site-urilor de socializare (ex. Facebook, Instagram) prin intermediul cărora pot fi accesate de publicul larg.

        Pe site-ul eaglescluj.ro pot exista link-uri către alte site-uri web. Angajamentele noastre din prezenta politică de confidențialitate privind protecția datelor și confidențialitatea se aplică doar site-ului eaglescluj.ro și nu acoperă celelalte site-uri. Acestea se supun regulilor proprii privind confidențialitatea și protecția datelor. În consecință ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea informațiilor, pentru încălcarea principiilor etice, principiilor de confidențialitate, pentru caracteristicile și calitatea serviciilor altor site-uri web care au link-uri pe eaglescluj.ro în scopuri publicitare, de informare sau alte scopuri. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ nu va fi considerată răspunzătoare pentru daunele sau pierderile materiale și/sau generale, suferite direct sau indirect, care pot apărea sau care pot fi cauzate de astfel de site-uri.

DESPRE EAGLES CLUJ

Logo mic png

Suntem un club privat care pune la dispoziție clujenilor posibilitatea de a practica un sport îndrăgit de milioane de oameni.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EAGLES CLUJ

Banca Transilvania:

RO81BTRLRONCRT0621667901

Antrenor: Eduard Pîrvu

0759915870

© 2022 Eagles Cluj